SERVEISLes persones interessades a adscriures a INWA-Spain, hauran d'estar en possessió d'alguna de les titulacions que formen part del programa docent de la INWA, presentant la corresponent sol · licitud a Secretaria. Una vegada avaluada i aprovada la petició pel Consell de Direcció, el sol · licitant haurà d'abonar la quota anual d'adscripció, accedint als següent serveis:

Informació, comunicació

- Rebre informació interna, periòdica i actualitzada, des de la Secretaria de INWA-Spain
- Rebre consell, ajuda i assessorament sobre temes tècnics i metodològics, a través de la Comissió d'Ensenyament
- Accedir i participar a la base de coneixement i bones pràctiques nodrida de les experiències de la comunitat de persones membre adscrit-col · laborador INWA-Spain
- Col · laboració de INWA-Spain per al desenvolupament i promoció de projectes i iniciatives dels instructors i formadors adscrits
- Publicació de les dades de contacte dels instructors, i les seves escoles, empreses o clubs a l'espai web de INWA-Spain, en el seu corresponent comunitat autònoma (en el cas dels instructors que estiguin pendents de realitzar el mòdul de reciclatge, només es publicarà el seu nom i cognoms, no així les dades de contacte)

Imatge i promoció

- Suport en l'organització i promoció de cursos i esdeveniments, ús de logotips i imatge corporativa

Assegurances de responsabilitat civil (de les persones participants i professional) i d'accidents

- Cobertura de l'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents dels instructors i formadors adscrits.
* Garantia per accident: Mort 12.000 €, Invalidesa 24.000 €, despeses de curació mèdica hospitalària / ambulatòria inclosos, i despeses diferents fins a 12.000 €
* Garanties per responsabilitat civil: 3.000.000 €
- Possibilitat d'extensió de cobertura de l'assegurança d'accidents als participants en els cursos organitzats pels instructors i formadors adscrits.

Formació

- Accés als cursos de formació, segons els requisits d'accés
- Accés als mòduls de reciclatge
- Possibilitat d'aconseguir ajudes per a la formació

Trobada professional

- Formar part de la borsa de col·laboracions, on es canalitzaran les possibles ofertes o encàrrecs rebuts o que tingui accés INWA-Spain

Altres avantatges

- Descomptes en material, allotjaments i altres serveis, que oportunament s'anunciaran.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Nova convocatòria de CIATE de Marxa Nòrdica

Finalitza el CIATE 2017

Nou curs d'instructor/a de Marxa Nòrdica INWA