PLA DOCENT

Programa de formació

El programa de formació de INWA-Spain segueix les directrius de la INWA, i mira d'adaptar a les característiques, en matèria esportiva, de cada comunitat autònoma, així com al desenvolupament que vagi tenint la implementació del Nordic Walking en cada territori. Per això compta amb diversos entrenadors nacionals -INWA national coach-.

Nivell 1. Guia INWA

Aquest nivell el planteja la INWA com optatiu a cada país. A Catalunya, aquest curs està restringit a col.lectius concrets sota objectius específics. En el seu lloc INWA-Spain planteja un curs d'iniciació a tècnic esportiu en la modalitat de Nordic Walking, amb certificació emesa per l'Escola Catalana de l'Esport.

Destinataris: Persones que vulguin aprofundir en l'aprenentatge de la caminada nòrdica, que no tinguin titulació esportiva reglada, o que tenint-la, vulguin millorar coneixements.

Competències: Acompanyar persones que han rebut una formació de Nordic Walking, en sortides organitzades per grups i clubs esportius. Un guia no ensenya Nordic Walking, però pot informar sobre els fonaments de la caminada nòrdica. Desenvolupa la seva tasca en col·laboració amb un instructor de Nordic Walking.

Requisits: Haver complert els 16 anys, i acreditar el títol de graduat en educació secundària obligatòria, o titulació equivalent a efectes acadèmics, o si és necessari, superant la prova de maduresa, per a majors de 18 anys. Practicant de Nordic Walking, havent realitzat un curs d'iniciació impartit sota la metodologia INWA.


Curs d'Iniciació a Tècnic Esportiu Berguedà - Vallès
Occidental. Tardor 2010
Nivell 2. Instructor INWA

Destinataris: Professionals de l'esport, de l'educació física i de la salut, o persones que hagin realitzat el curs d'iniciació a tècnic esportiu en la modalitat de Nordic Walking amb una antiguitat d'un any.

Competències: Formar i desenvolupar persones en la pràctica del Nordic Walking, seguint la metodologia de la INWA, així com l'organització d'activitats, cursos, i sortides de Nordic Walking. Perfeccionar l'execució dels elements tècnics i tàctics, programar i dirigir entrenaments, dirigir a esportistes. Supervisar la tasca dels col · laboradors del nivell 1.

Requisits: Professionals de l'esport, l'educació física o la salut, amb pràctica de Nordic Walking, havent realitzat un curs d'iniciació impartit sota la metodologia INWA.

El Comitè de Formació de INWA-Spain avaluarà les sol · licituds presentades als diferents cursos, i observar les necessitats de cada territori per aplicar estratègies que condueixin al desenvolupament positiu del Nordic Walking en les diferents comunitats autònomes.


Curs d'Iniciació a Tècnic Epportiu Berguedà - Vallès Occidental. Tardor 2010 
Les certificacions de la INWA són una acreditació privada a la formació i el desenvolupament del Nordic Walking, emeses per la Internacional Nordic Walking Federation, actualitzant periòdicament segons les seves directrius. L'exercici professional de l'activitat ve regulat per la legislació de les respectives comunitats autònomes. En el cas de Catalunya, per la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.

Entrades populars d'aquest blog

Nova convocatòria de CIATE de Marxa Nòrdica

Finalitza el CIATE 2017

Nou curs d'instructor/a de Marxa Nòrdica INWA